Kamis, 11 Januari 2018

Perihal Gitar

Latihan Tabs, Skala Dan Akor Gitar Guitar ew amurek muzike ya ku bi gelemperi ses streni ye. Deng an ostek te bikaranin, bi karubarek kevir an pisik u plankek (ji bo guitarek akustek), an bi reya amplizatore u xwenisanderek (ji bo guitarek elektriki) te bikaranin. Ew bi gelemperi ku bi desten cepgir, thumb an gewre yen raste an ji bi hilbijere dema hilberandina cepgiran an ji (bi zexten li diji firotane) bi tiliyen cepgir tene listin. Guitar celebek kordoni ye, bi kevnesopi ji ave ve avetin u bi gut, nylon u storen kevir en ku bi avakirina avakirin u tunekirine de ji kordofonen din cuda vekiri ye. Guitare nujen ji hela gittern, vihuela, car-kursa guenaissance guitar, u guitar-baroque penc-kursi, hemi besdari pesketina ses-sin a modern. Li se guftugoyen gitarist en akstik hene: Guitar-klitik (guitar-nylon-string), gitekek akrok-sterk, u giteya aritoptere, ku carinan carinan bi nave gaza jazz te gotin tete. Tone ya guitare ji aliye guitare ve ji hela vidyoye 've te hilberandin, ji aliye lase vekiri ya guitare ve, ku weki wekheviyek nuvekirine pek te. Guitar klasik pir caran weki amurek solo te bikaranin ku teknolojiya hilbijeri ya ku bi her tiran bi aliye listikvane listikvane vekiri ye, tete bikaranin. Tekiliya firotina tilike dikare li ser Dewleten Yekbuyi yen listikvanek xweser, folklus, bluegrass, u welateki welate xwe dide referans. Gitarek akrokek qutiyeke hurgele ye ku ji hela guitare ve ya jerin ve ye.

Guitarsen elektrike, di salen 1930'an de destnisan kirin, amplifier u liderspeaker bikar binin ku herdu denge amureyan ji bo pesniyar u guhdaran bihistin, u, da ku ew dema ku listikek elektronik hilberine, dibe ku elektronik bixweber bike tone bikar anina wekhevker (wek minak, kontrola zirav u berbicav) u gelek celeben mezin en bandor en elektronik, piraniya bikarheneran tete bikaranin (an drav) u reverb. Gitarsen zutirin amuren las bi karubarek vekiri dixebitin, le bedeneke luke di dema salen 1960 u 1970'an de betir behtir ditin, ji ber ku ew ji bo bersiven akrokek kastan nerazi bu. Weki guftugoyen acoustik hene, cend celeben gitar hene hene, bi hollowek guitars, guitarsen archtop (guitar guitar, blues u ritali ve te bikaranin) u guitarsen tund-body, yen ku di muzika rocke de tene bikaranin. Bila, dengek zehmet u desthilatdariya heza gitaroya elektrike bi guitar amp re listeyek giring buye di rola muzik u muzika rock, hem ji weki amurek (riffs and chords) u solo gitarvanan dikin, u gelek kevire subgenres, bi taybeti muzika muzika u kevire germe. Gitareya elektrike li ser kulture populer mezin bu. Guitar di navansere cihane de gelek cuda stranen muzike ye. Ew weki celeben sereke yen weki xerib, bluegrass, welat, flamenco, folk, jazz, jota, mariachi, metal, punk, reji, ruh, ruh, u gelek formen pope te nas kirin. Perihal Gitar